σκουπίδι

το, Ν
1. κάθε στερεός ρύπος που απομακρύνεται με τη σκούπα, απόρριμμα, ακαθαρσία, σαρίδι, αποσάρωμα
2. φρ. α) «κάνω κάποιον σκουπίδι» — κατεξευτελίζω κάποιον
β) «κάνω σκουπίδια» — λερώνω.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σκουπίζω + κατάλ. -ίδι (πρβλ. ροκαν-ίδι)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σκουπίδι — το 1. πράγμα ακάθαρτο που ρυπαίνει: Μην πετάς τα σκουπίδια όπου να ναι. 2. φρ., «Με έκανε σκουπίδι», με εξευτέλισε …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • σκουπίδι — [скупили] ουσ. о. мусор, сор …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • περικόρημα — τὸ, Α απόρριμα, σκουπίδι. [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + κόρημα «απόρριμα, σκουπίδι»] …   Dictionary of Greek

  • περισάρωμα — τὸ, ΜΑ καθετί που μαζεύεται κατά το σάρωμα, το σκουπίδι, το απόρριμμα. [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + σάρωμα «σκουπίδι»] …   Dictionary of Greek

  • αποσαρίδι — το σκουπίδι …   Dictionary of Greek

  • απόριγμα — κ. απόρριμμα, το 1. ό,τι πετιέται ως περιττό, άχρηστο υπόλειμμα, σκουπίδι 2. πρόωρο γέννημα, έκτρωμα 3. έκτρωση, αποβολή εμβρύου 4. άνθρωπος (ή ζώο) ελαττωματικός, μισερός …   Dictionary of Greek

  • απόρριμμα — το απόριγμα, σκουπίδι. [ΕΤΥΜΟΛ. < απορρίπτω. Η λ. στον πληθ. (απορρίμματα, τα) μαρτυρείται από το 1796 στο Γερμανοαπλορρωμαϊκό Λεξικό του Karl Weigel] …   Dictionary of Greek

  • ασυρής — ἀσυρής, ές (Α) ρυπαρός, αισχρός. [ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Ο τ. ασυρής ανάγεται πιθ. στο ρ. σύρω και παρουσιάζει την ίδια σημασιολογική εξέλιξη όπως τα σύρμα, συρφετός «αυτό που σύρεται, που σαρώνεται, το σκουπίδι». Προήλθε πιθ. από α αθροιστικό… …   Dictionary of Greek

  • αχρεία — ἀχρεία, η (Μ) [χρεία] άχρηστο πράγμα, σκουπίδι …   Dictionary of Greek

  • κάλλυσμα — κάλλυσμα, τὸ (Α) [καλλύνω] αυτό που αποβάλλεται μετά τον καθαρισμό, το σκουπίδι …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.